معرفی محصول نرم افزار ERP

ERP، به راه‌حل و سیستم نرم‌افزاری معین در قالب بسته تجاری برای یکپارچه سازی تمام فعالیت‌های واحد های مختلف سازمان اطلاق می ‌گردد . ERP  به برقراری جریان اطلاعات بین تمامی بخش‌ های سازمان : از جمله مالی ، حسابداری ، منابع انسانی ، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان کمک می‌ کند. جهت کسب اطلاعات درباره محصولات ERP  ارائه شده توسط شرکت پارس نت سیس، کلیک نمایید.

erp
معرفی محصول

محصولات ERP:

  • Netsis Standard
  • Netsis Enterprise

 راهکارهای ERP:

  •     تولید
  •     کنترل موجودی
  •     زنجیره تأمین و لجستیک SCM
  •     مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
  •     حسابداری و قیمت تمام شده کالا
  •     برنامه ریزی نیازمندی های مواد MRP
  •     مدیریت سیستم های اطلاعاتی MIS