مشتریان پارس نتسیس

شرکت Parsnetsis با اتکا به زیرساخت فنی و جایگاه عملیاتی خود و برخورداری از تخصص کارشناسان ترکيه‌ای و ايرانی، در حوزه خدمات نرم‌افزاری فعال بوده و در عرصه‌های فروش، استقرار، آموزش و پشتیبانی سیستم‌های یکپارچه ERP، گردشگری و ارائه زیرساخت آنلاین بیمه به ارائه خدمات فناورانه و نوین می‌پردازد.