دفتر مرکزی : جزیره کیش، بلوار خلیج فارس، ساختمان میلاد، طبقه 3- واحد جنوب غربی
تلفکس : 4467127-0764

پست الکترونیک :info@parsnetsis.ir
بازاریابی و فروش: Sales@parsnetsis.ir داخلی : 333
پشتیبانی: Support@parsnetsis.ir داخلی : 330

دفتر تهران :تهران، شهرک غرب، خیابان محمدرضا شجریان، کوچه چهارم، پلاک 22 
کدپستی: 1467734111
تلفن: 02181074