راه های ارتباط با ما

دفتر تهران :تهران، شهرک غرب، خیابان محمدرضا شجریان، کوچه چهارم، پلاک 22  کدپستی: 1467734111 تلفن: 02183855832

پست الکترونیک :
info@parsnetsis.ir
a.chenari@sepasholding.com
l.ansari@sepasholding.com