کنترل موجودی

موجودی دردست را می توان با ابزارهای مختلفی نظیر رسید کالا،بارنامه،فاکتور،نقل و انتقال به انبار،تخصیص به شعب مختلف سازمان،میزان مصرف محصولات و تراکنش های ورودی/خروجی تحت کنترل قرار داد.

امکان سریال دهی به محصولات در نرم افزارهای نتسیس امکان کنترل کامل بر موجودی سازمان را فراهم می سازد.همچنین می توان برای جلوگیری از کسرس موجودی،پیشگیری از عواقب ناشی از کمبود یا زیاد بودن موجودی و جانمایی دقیق کالاها از این امکان استفاده کرد.

مدیریت موجودی شامل سه سطح مفهوم کنترل کوجودی می باشدکه در بردارنده شعبه،انبار و مکان می باشد.محصولات نتسیس به شما این امکان را می دهندتا گزارشاتی از هزینه ها و تعداد موجودی در هریک از این مراحل داشته باشید.

امکان دریافت رسید،تراکنش های انبار،میزان مصرف موجودی،موضوع تراکنش های موجودی و دریافت جزییات از وضعیت موجودی در راه و یا موجودی در دست از دیگر امکانات کنترل موجودی در نتسیس می باشد.

همچنین موجودی منفی در هر تراکنش (در صورت برخورد با موجودی منفی) مشخص خواهد شد.

بارکدخوان و RFID

سیستم اتوماسیون می تواند از راه های مختلفی با توجه به سیاست های سرمایه گذاری سازمان و با استفاده از سیستم های بارکد و RFID راه اندازی شود.شما می توانید تعداد نا محدودی بارکد را برای هر کالا بر اساس روند خرید،نقل و انتقال های انبار و روند های فروش تعریف نمایید.در ماژول موجودی شما می توانید برچسب های بارکد را طراحی و پرینت کرده و بروی کالا بچسبانید.این امکان با انواع پرینتر ها همگن می باشد.بارکدها می تواند برگرفته از لیست قیمت ها،تعداد موجودی در دست،یا بر اساس تعداد نقل و انتقال موجودی داخل و بین انبارباشد.

نقل و انتقال و تراکنش های موجودی در این حالت مانند شمارش فیزیکی تعداد موجودی،رسید انبار و تولید می تواند به راحتی توسط دستگاه های بارکد خوان(HandHeld) ضبط و ذخیره شده و به سرعت به سیستم نتسیس انتقال پیدا کند.

انبار پویا (Dynamic)

با کمک سیستم جایابی نتسیس که به نام (Sildim Dynamic warehouse) شناخته می شود شما می توانید نظریه قدیمی (محصول حتماباید در جای مشخص قرار گیرد) را رد کنید.شما می توانید محصولات و مواد خود را در بخش های مختلف انبار نگهداری کنید.این کار باعث می شود که از فضای انبار بیشترین استفاده بهینه را انجام دهید.

سیستم قیمت گذاری موجودی :

ما در اینجا 4 نوع قیمت گذاری برای خرید و 4 نوع قیمت گذاری برای فروش داریم که برای هرکدام از موجودی ها می توانیم استفاده کنیم.شما کی توانی لیست های قیمت متنوع برای تنواع کالا ها در تاریخ های مختلف در سیستم تعریف کنید.حتی می توانید در تعاریف قیمت خود تامین کننده گان یا مشتریان خاصی را هم لحاظ کنید. شما می توانید از این لیست ها در فرآیند های خرید و فروش استفاده کرده و لیست قیمت های جدیدی بر مبنای لیست های قدیمی تعریف کنید.

این امکان که با نرم افزار Netsis Enterpeise به بازار عرضه شده شما را در بروز نگهداشتن قیمت ها توانمند می سازد.با امکان بروز رسانی دائمی قیمت ها شما می توانید به سرعت اطلاعات لازم را از Sildim Dynamic  در باره قیمت های متنوع محصولات دریافت کرده و در زمان های سررسید پاسخ گوی مشتریان خود باشید.

عملیات شمارش فیزیکی موجودی :

نتایج شمارش کالا می تواند بر اساس کالا ها یا بر اساس انبار ها در این ماژول ذخیره شود.همچنین روش قیمت گذاری و محاسبه قیمت موجودی ها می تواند با همگن شدن با بارکدخوان ها هزینه ها را بطور دقیق تری برآورد کرده و موجودی در انبار ها را به تعادل برساند.با استفاده از این امکان شما می توانید درباره موجودی مواد خام و محصولات خود بصورت دوره ای تصمیم گیری کرده و علت کمبود یا زیاد بودن موجودی در دست را شناسایی کنید که این باعث افزایش تسلط سازمان شما بر موجودی می شود.

توانایی شما در راه اندازی این عملیات بصورت یک روش کاربردی باعث می شود که شما بتوانید عملیات شمارش را در دوره های کوتاه تر به سرانجام رسانده و مقدار واقعی دارایی را تحت کنترل داشته باشید.


دریافت بروشور