برنامه هاي حسابداري

اين برنامه ها شامل ماژولهاي دفتر كل، تجميع،حسابداري تورمي وحسابداري قيمت تمام شده مي باشند.

دستورالعملهاي كل حسابها دردفتركل

ليست حسابها در اصل،چار چوب كاري است كه تمامي اطلاعات مالي در آن تهيه مي گردد.

 در سیستم حسابرسی نتسیس شما می توانید لیست حسابها را بطور کامل و بصورت گسترده کنترل و تهیه نمایید.

درجات مختلفي در ليست حسابها با شماره ديجيتالي آنها در هر مقياس مي تواند تعريف گردد. در ضمن شما مي توانيد از داده هاي كد شده غير استاندارد حسابرسي جلوگيري نماييد. همچنين مي توانيد تعاملات حسابها را، توسط ماژول ادغام ثبت كنيد.بنا بر اين هيچ داده ای بصورت دستي نمي تواند تهيه گردد. همينطور نرخ تبديل ارز و ارقام مورد نظر و اينكه آيا تراز حسابها بايد به صورت بستانكار ويا بدهكار باشد قابل تعريف مي باشد.شما اين امكان را داريد كه اين اطلاعات را بر مبناي هر حساب تعريف نماييد و سيستم خود را كاملا تحت كنترل خود قرار دهيد.

سيستم هاي حسابداري برمبناي پروژه، مراكزهزينه و شعبات

شما مي توانيدگزارشهاي مراكز هزينه و شعبات و پروژه را در بيش از يك حالت توسط يكپارچه سازي برنامه هاي دفتر كل در سیستم تهيه كنيد. در اين صورت شما مي توانيد اطلاعات كاملي را به صورت ليست ساده اي از حسابها دريافت نماييد.

دفتر كل مي تواند بر مبناي شرايط شما تنظيم گردد. اين به خاطر قابليت كلي پارامتريك آن مي باشد،. همانند ماژول هاي ديگر نتسیس ،ماژول دفتر كل داراي خصوصيت انعطاف پذيري مي باشد كه سبب انطباق با هر محيطي مي گردد. اين انعطاف پذيري نتيجه سيستم پارا متريك اين ماژول است. در دفتر كل حسابها مي توانند بر اساس شماره درجات در ليست حسابها و يا شماره ديجيتال و يا به صورت فرمت آزاد منظم گردند. بعضي از اين پارامتر ها بر مبناي حسابداري زماني مي باشند كه توسط تعريف شروع سال مالي و همينطور به صورت حسابرسي بر مبناي تعداد و نرخ ارز و بر مبناي استفاده از مراكز هزينه چه به صورت كد بندي شده و يا شرح داده شده در ليست حسابها يا توسط استفاده از كد هاي تعاملي و بر مبناي حسابرسي پروژها مي توانند گزارش شوند.

دسترسي به اطلاعات واقعي توسط ماژول حسابداری قیمت تمام شده نتسیس

ماژول حسابداري قیمت تمام شده،كليه اطلاعاتي را كه توسط ماژول ادغام جمع آوري شده  است را بررسي مي نمايد ودر نتيجه اطلاعات آماري كاملي را كه بر مبناي هزينه مي باشد را در زمانهاي مختلف كه شما بدان احتياج داريد ارائه مي دهد. اين ماژول توسط يك طرح حرفه اي حسابداري صنعتي تهيه شده است. با استفاده از تكنيكهاي گزارشي كه در هر ماژول موجود مي باشد،شما مي توانيد گزارشهاي توليد شده و بررسي شده توسط حسابداري صنعتي را تهيه كنيد. يك محيط پارامتريك كه در آن مي توان كليه اطلاعات را تا پايين ترين سطح تعقيب كرد و توانايي اين را دارد كه سود تخميني، نه تنها تا پايان سال بلكه تا زمانهاي ديگر تهيه كند و اين باعث صرفه جويي در وقت كار مندان براي گرفتن اطلاعات مي باشد.

با كمك حسابداري قیمت تمام شده رهبرشركت خود ورقبا باشيد

با توجه به اينكه ماژول حسابداري قیمت تمام شده اطلاعات شما را بررسي و گزارشهاي مربوطه را تهيه مي كند،شما به تمامي اطلاعات مورد لزوم در هر زمان دسترسي خواهيد داشت. بنابراين شما قادر خواهيد بود كه رهبري شركت خود را همانند رهبر يك اركستر به طريق آسان و قابل رشد به عهده بگيريد و تصميمهاي مناسبي در اين زمينه اتخاذ كنيد. اين ماژول به شما اين امكان را خواهد داد كه فاكتورهاي به كار رفته در يك كالاي توليدي از جمله هزينه كارگر،مواد مصرفي،استهلاك و غيره را مشخص نماييد كه در نتيجه مي توانيد با اين اطلاعات هزينه كالاهاي فروخته شده را سريعا محاسبه كنيد. اين سبب يك مبنا براي شما خواهد بود تا بتوانيد استراتژي خود را در محيط كاملا رقابتي مشخص نمايد و به عنوان يك رهبر در استراتژي جديد سودآوري خود را بيشتر نماييد.

اين ماژول سبب صرفه جويي در وقت براي انجام عمليات پاياني هر دوره مي باشد. شما مي توانيد به طور اتوماتيك گزارشهاي مختلفي از جمله گزارشاتي در زمينه مصرف مواد اوليه، هزينه هاي جانبي و همينطور هزينه هاي كالاهاي فروخته شده را تهيه كنيد و سود را در هر دوره با در نظر گرفتن استانداردهاي بين المللي حسابداري مشخص نماييد. وقتي در پايان هر دوره گزارشات خود را تكميل وآماده كرديد، تنها كاري كه بايستي انجام دهيد چاپ اطلاعات سود و زيان و تراز مالي مي باشد.

پشتيباني كامل سيستمهاي حسابداري برمبناي تورم وتبديل ارز

مشخصات حسابداری تورمی یا تبدیل ارز بر مبنای سیستم IAS29  وFAS59  که از استانداردهای حسابداری هستند پشتیبانی می گردد.اين خصوصيات كمك مي كند كه به صورت اتوماتيك وضعیت درآمد و يا هزينه هاي ماهيانه و يا سود و زيان را در دست داشته باشيد.

ماژولهاي دارايي ثابت،انبار و حسابرسي هزينه،همگي با هم يكپارچه شده اند و تمامي اين ماژولها اطلاعات را به صورت ريالي ثبت مي كنند.

واردكردن اطلاعات دردفاتركل درمحيطي ساده وامن

سيستمها بر پايه اطلاعات ساخته مي شوند. بنابراين سيستمي مي تواند كارا باشد كه قابليت كاربري ساده در زمان داده پردازي و همينطور جلوگيري از اشتباهات را داشته باشد.اين مراحل اجرايي سبب تهيه مدارك مناسب به صورت اتوماتيك مي شوند.صدور رسيد برگشتي ماه قبل در زمينه اطلاعات داده شده،توزيع تراز حسابها به حسابهاي ديگر بر مبناي يك فرم خاص،تراز پايان سال و گزارش سود و زيان پايان سال از جمله اين گزارشها مي باشند.

قابليت انطباق باتعهدات قانوني

از اين به بعد شما احتياج نخواهيد داشت كه تعهدات قانوني و دفاتر كل و ژورنالهاي قانوني و مالیاتی و همینطور صورتحسابهای مالی خود را به چاپ برسانید.ماژول دفتر کل نرم افزارهای نتسیس تمامی این گزارشات را برای شما در حداقل زمان  و بصورت فرم قانونی آن به چاپ می رساند.

كنترل آسان برروي سيستم توسط ماژول ادغام

وقتي كه در سيستم حسابداري نتسیس گزارشات خود را آماده ساختيد، آنها در مجموعه يكپارچه كلي سيستم به صورت آني ثبت خواهند گرديد. همينطور مي توانيد گزارشهاي دفترداری را پيگيري و كنترل نماييد. هر تغيير و يا منتفي كردن مي تواند در مركز اصلي مدارك انجام گيرد و مسير تغيير و يا منتفي كردن مراحل اجرايي در محيطي يكپارچه به صورت كامل نگهداري مي گردد. اين سبب مي شود كه مديران حسابرسي از هر گونه تغيير و يا منتفي كردن در سيستم آگاه شوند. به غير از اين، سيستم توانايي اين را دارد كه يك كليد الكترونيكي را توليد كرده كه مخصوص هر مدرك مي باشد و در عين حال با اطلاعات ثبت شده در سيستم يكپارچه كه از منبع اصلي مدارك توليد مي شود يكسان است. اين كليد الكترونيكي يكپارچه، يك سيستم بازرسي اتوماتيك را در مكانيسم تهيه كرده است.

تسهيلات گزارشي وسيع توسط برنامه دفتر كل

ايجاد انواع گزارشات در دفتر كل همانند هر ماژول ديگري نامحدود مي باشد. بعضي از دراين گزارشات كه مورد احتياج كاربر مي باشد استاندارد هستند و مي توانند توسط يك دكمه به اجرا درآيند. در ضمن به صورت اختياري مي توان در بسياري از موارد گزارش را فيلتر كرد. در عين حال، سيستم گزارش گيري اين توانايي را به كاربر مي دهد كه چارچوب گزارش را بر مبناي احتياج خود تعريف كرده و گزارشهايي بر مبناي سفارشات و حسابهاي موقت تهيه كند. به غير از اين شما اين توانايي را خواهيد داشت كه بتوانيد در بانك اطلاعاتي حسابداري توسط اكسل و برنامهExtend  اطلاعات مورد نياز خود را تهيه و گزارش اين اطلاعات را توسط ويژگيهاي اكسل براي خود تهيه نماييد.


دریافت بروشور