تعداد موجودی در دست برای اضافه شدن به برنامه های تولید از دلایل مختلفی از جمله تعداد سفارش مشتری،برنامه ریزی تولید،ورودی تامین کننده و موارد دیگری تاثیر می گیرد. اینطور به نظر می رسد که تخمین صحیح موجودی در دست از طریق برنامه ریزی تولید صحیح به دست می آید که خود شامل برنامه ریزی نیازمندی های مواد می باشد.

از اهداف هدف ماژول برنامه ریزی نیازمندی های مواد (MRP)  میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تخمین تعداد خرید مناسب برای تامین خطوط تولید.
  • کاهش تعداد موجودی در دست
  • کاهش هزینه های غیر ضروری
  • تولید محصولات نیمه ساخته در زمان مورد نظر و به تعداد مورد نیاز
  • هدایت تامین کنندگان برای تامین کیفیت مورد نظر سازمان
  • تامین مواد خام مورد نیاز در زمان دقیق

برنامه ریزی نیازمندی های مواد زمان مناسبی را برای لیست مواد (BOM) محیا می کند تا میزان مواد مورد نیاز و برنامه تولید محصولات نیمه ساخته را تخمین بزند.همچنین می توان در مدیریت تامین کنندگان از این قسمت استفاده کرد مانند : نرخ های تامین کنندگان مختلف برای یک ماده،تاخیر هر یک در ارسال ماده،ظرفیت هر یک،روزهای ارسال،زمان حمل ونقل و نوع بسته بندی هر یک از تامین کنندگان.

تعاريف ليست مواد BOM

شما مي توانيد ليست مواد مورد احتياج را كه در اصل پايهMRP و برنامه هاي ديگر توليد مي باشند را تعريف نماييد. در ليست مواد خام شما مي توانيد تغييرات آينده مهندسي را كه براي برنامه ريزي توليد بسيار حياتي هستند را مشخص نماييد. همانطور در همان زمان شما مي توانيد تغييرات گذشته BOM را پيگيري نماييد و به راحتي سطوح BOM را افزايش دهيد. با كمك سيستم اتوماتيك توليد شما مي توانيد مشخص كنيد كه چه برنامه توليد را نمي خواهيد ادامه دهيد و همينطور تراز موجودي را پيگيري كنيد.

 

تعيين سياستهاي توليد و خريد درماژولMRP

 شما مي توانيد سياستهاي سفارش را به صورت بسته اي يا بر مبناي تعداد سفارش ثابت و يا بر مبناي زمان سفارش و تامين كننده تنظيم كنيد.پارامترهايي كه بر روي برنامه ريزي توليد تاثير گذار مي باشند،از جمله حداقل ميزان سفارش و زمان تحويل،بايد به نحوي تعريف شوند كه برمبناي محصول/فروشنده باشد.همينطور براي كالاهاي نيمه ساخته ومحصولات نهايي( زمان توليد، حداقل مقدار توليد حداقل بسته هاي توليد)را مي توان در اين سيستم تعريف كرد.

تقويمMRP

برنامه توليد مي تواند بر مبناي روز ،ماه و يا سال و يا بر مبناي زمان تعريف شده طرح ريزي شود.بر مبناي اين طرح توليد و قوانين سفارش كه بر اساس مواد خام مورد احتياج و تراز موجودي روزانه مي باشد، MRP محاسبات لازم براي دانستن اينكه چه موادي بايد سفارش داده شود،چه مقدار و به چه ميزان و همينطور چه كالا و يا كالاي نيمه ساخته اي بايد توليد شود را مشخص مي كند.اگر مشكلي پيش بيايد و توسط پرسنل بخش تشخيص داده نشود MRP گزارش خطا را مي دهد، شما مي توانيد MRP را به تعداد دفعاتي كه احتياج داريد اجرا كنيد.در صورتي كه طرح توليد در يك زمان تغيير پذيرد،تمامي تغييرات داده شده مي تواند بايگاني و گزارش شود.

توليد اتوماتيك سفارشات خريدوسفارشات كاردرMRP

بعد از اينكه نتايج MRP تكميل و گزارشات لازم تهيه شد،سفارشات خريد و اموري كه توسط MRP مورد تجويزقرار گرفته بود به صورت اتوماتيك مي تواند اجرا شود. وقتي مواد خام خاصي مورد نياز باشد، مدارك سفارشات به صورت كلي براي تامين كنندگان آماده مي گردد و مي توان در ماژول صورت حساب، آنها را پيگيري كرد. همينطور محصولات نهايي،محصولات نيمه ساخته و سفارشات كار همگي از طريق ماژول توليد قابل بررسي مي باشد.شما مي توانيد تعاريفMRP را بر مبناي شرايط كاري كارخانه خود مشخص كنيد.همچنين شما مي توانيد تقويم كاري خود،تعطيلات، تعداد شيفتها،تعداد ایستگاه ها و.... را تعريف كنيد.


دریافت بروشور