شرکت پارس نتسیس سامانه کیش همواره با هدف دستیابی به بروزترین تکنولوژی روز دنیا در حوزه فعالیت خود سعی دارد، با اتکا به زیر ساخت فنی و تخصصی و جایگاه عملیاتی خود با ایجاد پروژه های فنی و جامع سازمانی ،سرویس های خدماتی و نوین را در راستای ایجاد رفاه اجتماعی و سودآوری هرچه بیشتر سازمان هاراه اندازی نماید.

این شرکت به منظور استفاده از ظرفیتهای موجود با تکیه بر سرمایه انسانی هوشمند، پویا و متخصص خود ، همچنین به پشتوانه شایستگی ها و موقعیت های کلیدی و با اتکا به شرکت های مادر خود،سعی دارد با ایجاد بسترهای نرم افزاری و با بهره گیری از فن آوری های نوین با حداقل هزینه و نیروی اجرایی، بیشترین سودآوری و بازده را بدست آورد.
شرکت پارس نتسیس در انجام پروژه های خود، همکاری تنگاتنگ با شرکت های داخلی و خارجی به منظور دستیابی به دانش فنی و فناوریهای نوین از یکطرف، و بهره گیری از ظرفیت های موجود شرکت هایی در حوزه کاری و در محدوده جغرافیایی، آنان را به عنوان یکی از اصول اساسی فعالیت خود دنبال می کند. نگرش مدیران در اداره شرکت همواره بر اساس استفاده از ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری و ایجاد زیرساخت های سیستمی جهت کنترل و مدیریت عملیات بوده وتکمیل و توسعه امکانات فنی ، عملیاتی و سیستمی در شرکت به عنوان یک اصل همواره بصورت جدی دنبال می شود.
حضور استراتژیک در صحنه ها و پروژه های مختلف جامع با هدف نیل به مقاصد اصلی و دراز مدت و چیدمان هوشمندانه زمینه های مرتبط در کنار هم ، همانند تکه های یک پازل به منظور دستیابی به یک تصویر بزرگ و زیبا به عنوان استراتژی و هدف اصلی شرکت توسط تک تک اجزای شرکت دنبال می شود.
در یک نگاه جامع اهداف و استراتژی شرکت را در دو محور به شرح زیر می توان بیان کرد:

استراتژی عملیاتی

-اجرای پروژه در صنایع گوناگون
-اجرای پروژه های خدماتی با هدف تامین منابع مالی برای پوشش هزینه های جاری و سرمایه گذاری های آتی
-طراحی و ایجاد فعالیت های جدید و مشارکت در پروژه های خاص در راستای اهداف اصلی و استراتژیک شرکت
-حفظ و ادامه شاخص های کیفی شرکت در حوزه ارائه نرم افزار بصورت کاملا رقابتی
-ارائه مرغوبترین محصولات خارجی در بازار داخلی در جهت حضور فعال و موثر در حوزه ها و محورهای فعالیت شرکت و استفاده از این امکان جهت توسعه زیرساخت های عملیاتی و خدماتی شرکت
-بروز رسانی سیستم های ارائه شده با کمک شرکت مادر(نتسیس ترکیه) برای حضور مستمر در بازار رقابتی

-ارائه بسته های پیشنهادی سیستم های ERP  و سیستم های RF/ID  برای افزایش قدرت رقابتی و راحتی مشتریان

 

استراتژی راهبردی

-تاکید بر استقلال مالی و سودآوری هر یک از صنایع کلان فعالیت
-تاکید بر گسترش دفاتر نماینگی در تمامی شهر های کشور و پشتیبانی نمایندگان برای گسترش حضور در پروژه های کلان و عملیاتی
-ادامه پیشگامی در ارائه طرح ها و فعالیت های نوین و حفظ پویایی و چابکی در بدنه شرکت
-حضور موثر در بخش قابل توجهی از چرخه های مالی،اقتصادی و ملی در کشور به خصوص در بازارهای نرم افزاری با حفظ استقلال ساختار تصمیم گیری و مدیریتی شرکت


دریافت بروشور