نرم افزار ERP

معرفی محصول نرم افزار ERP

ERP، به راه‌حل و سیستم نرم‌افزاری معین در قالب بسته تجاری برای یکپارچه سازی تمام فعالیت‌های واحد های مختلف سازمان اطلاق می ‌گردد . ERP  به برقراری جریان اطلاعات بین تمامی بخش‌ های سازمان : از جمله مالی ، حسابداری ، منابع انسانی ، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان کمک می‌ کند. جهت کسب اطلاعات درباره محصولات ERP  ارائه شده توسط شرکت پارس نت سیس، کلیک نمایید.

معرفی محصول نرم افزار ERP

 

ERP، به راه‌حل و سیستم نرم‌افزاری معین در قالب بسته تجاری برای یکپارچه سازی تمام فعالیت‌های واحد های مختلف سازمان اطلاق می ‌گردد . ERP  به برقراری جریان اطلاعات بین تمامی بخش‌ های سازمان : از جمله مالی ، حسابداری ، منابع انسانی ، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان کمک می‌ کند. جهت کسب اطلاعات درباره محصولات ERP  ارائه شده توسط شرکت پارس نت سیس، کلیک نمایید.

معرفی محصول

محصولات ERP:

 راهکارهای ERP:

 •     تولید
 •     کنترل موجودی
 •     زنجیره تأمین و لجستیک SCM
 •     مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
 •     حسابداری و قیمت تمام شده کالا
 •     برنامه ریزی نیازمندی های مواد MRP
 •     مدیریت سیستم های اطلاعاتی MIS

معرفی محصول

محصولات ERP:

 راهکارهای ERP:

 •     تولید
 •     کنترل موجودی
 •     زنجیره تأمین و لجستیک SCM
 •     مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
 •     حسابداری و قیمت تمام شده کالا
 •     برنامه ریزی نیازمندی های مواد MRP
 •     مدیریت سیستم های اطلاعاتی MIS
امتیازات شبکه شتاب

امکانات باشگاه مشتریان شِتاک

1

اپلیکیشن موبایل

2

امکان سطح بندی مشتریان (برنز-نقره ای – طلایی)

3

پرتال مدیریتی سیستم شِتاک

4

دستگاه پوز (POS)

5

ارسال پیامک واریز و برداشت امتیاز باشگاهی

6

کارت هدیه

7

پرتال کاربری سیستم شِتاک